Withings

nokia ozo 360 camera

נוקיה קונה את חברת המחשוב הלביש Withings ומשלבת ידיים עם דיסני

נוקיה עושה הבוקר מהלך שיחזיר אותה ללב השוק הצרכני - היא קנתה את חברת המחשוב הלביש Withings הצרפתית, וגם מוכרת לדיסני את מצלמת OZO שלה למציאות מדומה. האם נוקיה מצאה מחדש את דרכה?

banner