לוג’יטק

לנובו ולוג'יטק משתפות פעולה לוג'יטק ראלי בפעולה

מהשלכות הקורונה: לנובו ולוג’יטק משתפות פעולה בעבודה מרחוק

במסגרת ההשלכות של מגיפת הקורונה, נוצרות בריתות מפתיעות: לנובו ולוג'יטק משלבות ידיים בלהביא לשוק פתרונות לעבודה מרחוק, ובמיוחד לשיחות הוועידה בווידאו

banner