Dynabook Portege X30w-j – שובה של טושיבה

לפני כשנתיים, עברה חטיבת הניידים של טושיבה לידיים חדשות, ושינתה את שמה לדיינבוק. בדקנו את ה-dynabook Portege-x30w-j. האם מדובר באותה גברת בשינוי אדרת? בואו לגלות