מצחצחים חרבות

קרב מברשות השיניים החשמליות: לקחנו את שני הדגמים המובילים לקרב ראש בראש. מי המבריקה מביניהן?